اولین سفر استانی رئیس محترم فدراسیون اسکیت(شهر قهرمان پرور تبریز)

حضور رئیس فدراسیون اسکیت ایران در مجتمع تفریحی ورزشی سایمان .

 

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*