نمایشی

این رشته بسیار شبیه به پاتیناژ است و در واقع برگرفته از پاتیناژ ، یا اسکیت روی یخ می باشد .

در این رشته ، زیبایی حرکات دارای اهمیت است و حرکات چرخشی ، جهشی ، و کششی به صورت یک نفره یا دونفره و گاهی گروهی(شو) انجام می گیرد.

اسکیت بازی نمایشی شاید یکی از سخت ترین ورزش های بر روی کره زمین باشد.
اسکیت بازان نمایشی به سرعت اسکیت بازان سرعت
قدرت اسکیت بازان هاکی
تعادل ژیمناستیک کاران و زیبایی و ظرافت بالرین ها نیاز دارند

به طور کلی حرکات اسکیت نمایشی را در پنج بخش تقسیم بندی می کنیم:

  1. اصول مقدماتی (استروکینگ و لبه ها)
  2. پرش ها
  3. چرخش ها و گردش ها و تبدیل ها
  4. اسپایرال ها
  5. رقص پا