زمین اسکیت

آکادمی اسکیت سایمان

زمین اسکیت با کفپوش استاندارد به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع میباشد .

این زمین بزرگترین زمین اسکیت استاندارد خاورمیانه می باشد

همچنین دارای امکانات برگزاری مسابقات رشته های حرفه ای

اسکیت هاکی

رولبال

فری استایل

و نمایشی می باشد .