آکادمی بیلیارد

سالن مجلل بیلیارد سایمان استار

با میز های استاندارد استار

مجهز به :

کافی شاپ

دارت

و فوتبال دستی خانواده